Görevli Personel


   Site Müdürü
   İlyas KARADOĞAN
   (216) 499 81 70-0530 9387900
   yonetim@meritlifegolkonaklari.com

         21.08.1961. Yılında Kırıkkale de doğdum. İlk ve orta öğretimini Kırıkkale de daha sonraki öğrenimimi askeri okullarda tamamladım. Çalışma hayatım süresi içerisinde Anadolu üniversitesi iktisat fakültesini bitirdim. T.S.K çeşitli kademelerinde ve sırası ile Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sarıkamış, Çerkezköy, Azerbaycan Türk Cumhuriyeti, Marmara Ereğlisi. Şırnak, Gaziantep, Şırnak, İstanbul da görev yaptım. 2005 yılı itibariyle 32 yıllık hizmet süremi tamamlayarak emekli oldum. Görev yaptığım süre içerisinde 56 adet takdir ve para ödülleriyle ödüllendirildim. M.E. B bünyesinde açılan Site yönetimi kursu, Emlak danışmanlık kursu, ilk yardım kursu, kurtarma kursu ve İstanbul Valiliği kontrolünde açılan Özel güvenlik kursunu başarı ile bitirdim. İki yıl İstanbul üniversitesi rektörlük kampusun de özel güvenlik proje müdürlüğü yaptım. Meritlife Göl Konakları sitesinin ilk site yönetimi kurulum aşamasından itibaren görev yapmaktayım. Evliyim iki oğlum var. Büyük oğlum Bilgisayar yazılım mühendisi , ikinci oğlum Deniz işletmeciliği yöneticiliğinde  okumaktadır. Meritlife Göl Konakları sitesi A-6 blokta oturmaktayım.

Görev tanımı                               
  1. Sitedeki yapılacak işleri günlük, haftalık, aylık olarak planlar ve yaptırır.
  2. Site yönetim kurulunda alınan kararları yerine yetirmek.Yapamadıklarını nedenleri ile birlikte  bir sonraki
      yönetim kurulu toplantısına sunmak.
  3. Site yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları için hazırlıklar yapar.
  4. Site bütçesinin hazırlanmasında ve diğer mali konularda sitenin mali müşavirliğini yapan kişilerle bilgi alış
       verişi yaparak, site yönetimini bilgilendirmek.
  5. Siteye  gerekli olan malzemelerin alımını firmalardan en az üç teklif mektubu aldıktan  sonra, site yönetim
      kurulunun vereceği yetki dâhilinde ve onayına müteakip, en uygun olanların alımını  yapar ve yönetime
      bilgi verir
  6. Sitedeki Güvenlik, Temizlik, Teknik, bahçıvanların ve hizmet alımı yapılan bütün firma çalışanlarını
      en verimli şekilde çalıştırmak.
  7. Sitede meydana gelebilecek emniyet olayları, genel sağlık tehditleri veya Acil durumlarda  genel
      kontrolü elde bulundurarak yetkililere bilgi verir. Yapılması gereken her şeyi yapar.
  8. Site içinde yönetim planına uymayan site sakinlerini  site yönetim kurulu adına sözlü veya yazılı
      ikazlarda bulunmak.Gerekirse durumu site  yönetim kuruluna ileterek, buradan çıkan sonuca göre
      hareket arzı belirler.
  9.  Siteye alınan malzemelerin kayıt altına alınmasını, depolanmasını ve uygun sarf edilmesini sağlar.
 10. Site yönetimine resmi makamlardan gelen evrakları, takip eder ve site yönetim kurulunun onayına
        müteakip ve yönetim planı çerçevesinde yazılı cevap verir.
 11. Aidat ödemeyen site sakinlerinin listesini Avukata göndermek. Aidatını ödememekte ısrar edenleri
       yönetimin onayı ile icra takibi başlatmak.
12. Ortak alanlarda meydana gelen arızaları site yönetim kuruluna bilği vererek yapılmasını sağlar .
13. Site içerisinde trafik akışının düzenli olmasını sağlar.
14. Site yönetim kurulunda alınan kararları mutlak yönetim kurulu defterine işler  ve muhafaza eder.
12. Site müdürü yukarıdaki belirtilen tüm işlerden yönetim kuruluna karşı birinci derecede sorumludur.
 

 
    Muhasebe Sorumlusu
   DUYGU EROL
   (216)4998170-0530 9387900
   meritlifesite@hotmail.com

 

Görev tanımı:
1.  Sitenin ön muhasebe kayıtlarından birinci derecede sorumludur. İdari yönden site müdürüne bağlı çalışır.
     Muhasebe yönünden site yönetim kurulu başkanına bağlıdır.
2.  Her gün bankalardan hesap hareketlerinin takibini yapar,bankaya yatırılan aidatları buradan alıp ilğili
     kişilerin  hanelerine işler.
3.  Site sakinlerinden aidatlarını kredi kartları ile ödemek isteyenleri muhasebe programı üzerinden aidatlarını
     alır ve makbuzlarını imzalayarak verir.
4.  Yatırılmayan aidatları program üzerinden takibini yapar gerekirse elektronik iletiler göndererek aidatların
     yatırılmasını sağlar.
5.  Aidatlarını yatırmayanların listesini hazırlayarak. site müdürünün onayını aldıktan  sonra  Avukata icra takibi
     yapılmak üzere gönderir.
6.  Malik ve sakinlerle yapılan Telefon görüşmelerini mutlaka telefon defterine saati, konusu, ve kısaca
     açıklamalı olarak kayıt eder.
7.  Genel gider faturalarını ilgili cari hesabına işler.
8.  İstendiğinde gider faturalarının dökümünü yönetim kuruluna ve site müdürüne verir,
9.  Her hafta Cuma günleri firmalara ödemeler yapmak üzere ilgili evrakları hazırlar ve site müdürüne bilgi
      vererek ilgili kişilerin imzasını aldıktan sonra bankaya faks çeker.
10.Yönetim kuruluna sunulmak üzere aylık mizanı çıkartır.
11.Site yönetim kurulunca aylık mizan onaylandıktan sonra borç/alacak durumuna göre, ilgili hesaplara işler.
12.Lüzumu halinde yönetim kurulu toplantılarına katılır.
13.Site yönetiminde çalışan personelin özlük (kişisel) bilgilerini toplar eksikleri tamamlar.
14.Siteye gelen elektrik, su, doğalgaz (ortak mahaller) faturalarını takip eder, ilgili cari hesaba işleyerek
     zamanında ödenmesini sağlar.
15.Her ayın sonunda personelin SSK bildirgesi ödemesini, bağlı bulunan banka hesabına yatırır.
16.Güvenlik müdürlüğünce tutulan taşınma raporlarının gerekli yerlere kaydını yapar.
17.Sitede çalışan personelin SSK bilgilerini, ücret bordrolarını, mesai çizelgelerini, kontrol ederek,
     dosyalanmasını  ve duyurular levhasına asılmasını sağlar.
18.Yılsonu bilânçosu hazırlanırken mali müşavire yardımcı olur..
19.Yapılacak olan ter türlü muhasebe denetimini verir.
20.Muhasebe ve diğer bütün evrakların arşivlenmesini yapar.Muhasebe evraklarını on yıl saklanmasını sağlar.
21.Elektronik ortamda muhasebe kayıtlarının her gün yedeğini alır.
22.Site muhasebe ve site yönetimi proğramını kullanır ve daima güncel olmasını sağlar.

 


 
   Site Müdürü Asistanı
   Asistan
   
   

Görev tanımı :
1.  Site müdürünün vereceği yazışmaları yapar.
2.  Site yönetimine gelen telefonlara cevap verir ve istenilen kişilere yönlendirir.
3.  Site yönetimine gelen misafirleri görüşmek istedikleri, kişilere yönlendirir. Görüşmek istenilen kişiler yok ise randevu vererek görüşmelerini sağlar.
4.  Site yönetimi binasında bulunan Telefon, Buzdolabı, Bilgisayar, Çay ocağı gibi  elektrikle çalışan cihazların kontrolünü yapar, daima çalışır durumda olmasını sağlar.
5.  Site yönetimini sabah acar, Akşamları her türlü emniyetini aldıktan sonra kapatır.
6.  Site yönetim binasının temizliğinden birinci derece sorumludur.
7.  Site yönetim kurulu toplantılarında site müdürünün istekleri doğrultusunda hareket  eder.
8.  Site yönetimini kayıtlarını ve arşivini tutar, muhafaza altına alır ve müdürünün  haberi olmadan hiçbir kimseye vermez veya göstermez.
9.  Site sakinlerinin isim, telefon numaraları ve adreslerini güncel halde bulundurur.
    10.  Site yönetiminde kullanılan kırtasiye, ağırlama malzemeleri ve temizlik malzemelerini kontrol eder eksiklikleri tamamlatır.
     11. Site yönetim binasına gelen misafirleri karşılar ve ikramlarda bulunur. Görüşme bittikten sonra kapıya kadar uğurlar.
     12. Site sakinlerinden, telefon ile gelen, arıza listesini bekletmeden telsiz veya telefon ile anında proje müdürüne bildirir ve site müdürüne bilgi verir.
     13. Sitemize acil durumlarda gerekli olabilecek telefon numaralarını sürekli güncel bulundurur.
    14. Sitemize gelen firmaların broşürlerini alır, ihtiyaca olduğunda kullanılmak üzer çeşitli  konularda arşiv oluşturur.
     15. Sitemizde meydana gelen arızaları, sebepleriyle birlikte kaydını tutar ve aylık grafikler oluşturur
    16. Spor alanlarının kullanılması ile ilgili gelen talepleri site müdürü ile değerlendirerek  randevuları ayarlar.

 
   Güvenlik ve temizlik müdürü(Hizmet firmasının temsilcisi)
   Reşat ULUDAĞ
   0 538 505 8761
   

Görev tanımı:

   1- Sitemizdeki güvenlik, temizlik, teknik ve bahçıvan hizmetlerinde çalışan personellerin müdürü olup,
       disiplininden,sevk ve idaresinden sorumludur.
   2- Site müdürüne destek ve yardımcı olur, verdiği hizmete özel işlerini yapar veya yaptırır.  
   3- Sitemizde günlük, haftalık, aylık, faaliyet programının çıkarılmasında site müdürüne bilgi verir ve bu
        programa göre işlerin yapılmasını sağlar.
   4-  Sitemizin güvenlik risk analizlerini yapar. Site müdürüne yazılı olarak durumu iletir.
   5- Site içerisindeki trafik akışını, temizlik yapılışını, teknik ve bahçıvanların çalışmalarına daima  nezaret
       eder.Site sakinlerinden gelen istekleri site müdürüne iletir.
   6- Site içerisindeki ortak alanlarda meydana gelen her türlü arızaları takip eder yaptırır ve site müdürüne
       bilgi verir.
   7- Sitemizde görevli hizmet sektörü elemanlarının her türlü personel kayıtlarını tutar. Özlük haklarını
       takip eder.
   8- Site içerisinde sık sık dolaşmak suretiyle olabilecek her türlü olayları önceden tahmin eder ve gerekli
       önlemleri  alır ve site müdürüne bilği verir.
  9- Hizmet sektöründen alınan personellere Y.S.C.,Deprem ve Acil hallerde ilk yardım konusunda dersler
      verir veya verdirir.Gerekirse bu konularda tatbikatlar yaptırır.
10- Sitemize yeni gelen ,ayrılan malik ve sakinlerin  bilgilerini güncel olmasını sağlar.
11- Site sakinleriyle sık sık görüşmeler yaparak önerilerini alır ve site müdürüne iletir.
12- Sitede günlük yapılan işlerin kayıtlarını yazılı olarak site müdürüne verir.
13- Site içerisinde yazılı olarak duyurulması gereken konularda site müdürünün görüşünü alarak,
       belgelendirip,blok girişlerindeki panolara astırır. Bu panoların güncel olmasını sağlar.
14- Malik ve sakinlerin güvenlik ve temizlik konularında bütün sorunlarını çözer.Onlara huzurlu bir yaşam sağlar.
15- Haftalık iznini Cumartesi, Yıllık izinlerini site müdürü ile koordine ederek kullanır.
16-Çalışan personelin hizmetine verilen  yemekhane ,soyunma yeri vs. daima temzi tertipli,düzenli bulunmasını 
      sağlar.                                                                                     

 


 
   Sıhhı tesisat teknisyeni
   Hakan DOĞANAY
   0534 384 22 82
   

Görev tanımı:

 1. Çalışma saatlerine başlamadan önce, kılık kıyafetini kontrol eder.
 2. Çalışma saatlerinde tamir ve bakım için kullanmış olduğu alet ve edavatın devamlı olarak temiz, tertipli ve arızalı olup olmadığını kontrol eder.
 3. Arızalı alet ve edevat var ise bunları tamir eder veya ettirir.
 4. Sitede görevli bulunduğu süre içinde zimmetinde olan yerlerin devamlı temiz olmasını sağlar.
 5. Kendisine site müdürlüğünce bildirilen Tlf. veya Tls. İle bildirilen arızaları aciliyet sırasına göre giderir.
 6. Arızanın durumuna göre arızayı onarmaya giderken gerekli alet edevatını yanında muhafaza eder.
 7. Arızalı tesisatı onarmadan önce alınması gereken emniyet tedbirlerini alır.
 8. Değişmesi gereken parçalar var ise değiştirir.
 9. Arızalı tesisat ve malzemenin yedeğini teknik depoda var ise alır ve arızayı onarır.
10. Arızalı olan tesisatın yenisi veya yedeği yok ise Site Müdürünün onayını alarak satın alma talebini yapar.
11. Arızalı tesisatın temininden sonra arızalı malzemeyi veya tesisat onarır.
12. Arızalı tesisat onarıldıktan sonra kullanım öncesi kontrolleri yapılarak sızıntı, kaçak olup olmadığı kontrol eder.
13. Arızayı giderdikten sonra kullanıma acar ve müdürüne bilgi verir.
14. Kullanmış olduğu alet ve edavatı temizleyerek ve bakımını yaparak yerine kaldırır.
15. Site içinde mesai saatlerinde ticari amaçla iş yapmak kesinlikle yasaktır. Ancak site içinde işin bitmesi halinde site içi özel iş yapabilir. Bu durumun öncelik sırasında sitenin içi ön plandadır.
16. Talimatlara aykırı davranıldığında, ikaz edilmeden işten ayrılma sebebi olacaktır.
17. Mesai başlangıcında rutin kontrolleri yapar.
18 .Bahçe sulamalarının her gün kontrolünü yapar, var ise aksaklıkları giderir.
19. Site müdürünün vereceği diğer işleri yapar.
20. Yangın hidratlarının kontrolünü yapar. Hortumlarının daima bakımlı olmasını sağlar.
21. Site içindeki yollar üzerinde bulunan ana vanaların kontrolünü yapar.
22. Site içindeki kanalizasyon, telefon sistemleri ve diğer logar kapaklarının kontrolünü yapar.
23. Yağmur oluklarının kontrolünü yapar arızalıları tamir eder.
24. Bloklara su basan pompaların ve su depolarının kontrolünü yapar arızalıları müdürüne haber verir ve yapılmasını sağlar.
25. Sığınakların genel kontrolünü yapar.
26. Atık su veya yağmur suyu borularının kontrolünü yapar ve arızalıları giderir.
 

 
   Elektirik teknisyeni- Havuz sistemleri sorumlusu
   Abidin SAYGIN
   0532 491 17 12
   

 

 
Görev tanımı (Elektirikci) :      

 

 1. Çalışma saatlerine başlamadan önce kılık kıyafetini kontrol eder.
 2. Çalışma saatlerinde tamir ve bakım için kullanmış olduğu alet ve edevatın devamlı temiz,
      tertipli ve arızalı olup olmadığını kontrol eder.
 3. Arızalı alet ve edevat varsa bunları tamir eder ve ettirir.
 4. Sitesinde görevli bulunduğun ve zimmetinde olan yerlerin devamlı temiz olmasını sağlar.
 5. Site yönetiminin Tlf. veya Tls bildireceği arızaları aciliyet sırasına göre giderir.
 6. Arızanın durumuna göre arızayı gidermek için gerekli alet ve edavatı yanında muhafaza eder.
 7. Arıza yerinde arızayı onarmadan önce alınması gereken emniyet tedbirleri var ise, arızayı gidermeye
     başlamadan önce gerekli emniyet tedbirlerini alır.
 8. Arızanın onarılması görev dâhilinde ise arızayı giderir.
 9. Değişmesi gereken parçalar var ise site müdürüne bilgi vererek arızalı tesisat veya malzemeyi değiştirir.
10. Arızalı tesisat ve kabloların yedeği teknik kısımda var ise buradan temin eder.
11. Arızalı olan tesisatın yenisi veya yedeği Teknik kısımda yok ise Site Müdürünün onayını alarak satın alma
      talebini yapar.
12. Arızalı tesisatın temininden sonra arızalı tesisat onarılır.
13.Tesisat onarıldıktan sonra periyodik kontrolleri yapılarak arızanın giderilip giderilmediğini kontrol eder.
14. Herhangi bir kaçak arıza veya zayıf ek yerleri olup olmadığını kontrol ederek tamir ve ayarlarını yapar,
       arızayı giderir.
15. Site içinde mesai saatlerinde ticari amaçla iş yapmak kesinlikle yasaktır. Ancak site içinde işin bitmesi
        halinde site içi özel iş yapabilir. Bu durumun öncelik sırasında sitenin içi ön plandadır.
16.Talimatlara aykırı davranıldığında, ikaza edilmeden işten ayrılma sebebi olacaktır.
17. Blokların sığınaklarını her gün kontrol eder, kontrol formunu imzalar. Aksaklıkları müdürüne bildirir.
18. Site müdürünün vereceği diğer işleri yapar. 
20. Jeneratörleri daima kontrol eder. Yakıtının dolu olmasını sağlar. 1inci kademe bakımını yapar ve genel
       bakım zamanını takip eder.
21. Çevre aydınlatmalarını daima kontrol eder. Sağlam olmasını sağlar.
22. Kamera sisteminin kontrolünü yapar. Arızalıları servisine haber verir.
23.Asansörleri kontrol eder. Bakımının düzenli yapılmasını sağlar aksaklıkları site müdürüne bildirir.
24. Asansör kabininin içindeki, acil hallerde kullanılan telefonun daima çalışı olmasını sağlar.
25.Bloklardaki harekete duyarlı lambaları kontrol eder. Arızalıları onarır.
26.Çocuk oyun alanlarının kontrolünü yapar. 
27. Sosyal tesislerdeki mekanik aksamların kontrolünü yapar ve arızalıları onarır.
28.Çevredeki metal kısımlara mutlaka topraklama yapar ve kontrol eder.

 
   Baş Bahcıvan
   MUHAREM DİLKİ
   
   

Görev tanımı:

                                                      
1.   Her yıl mart ayında ağaçlara ve çimler ayrı ayrı olmak üzere granül gübre verilmesi ve           bozulan yerlerin yeniden ekilmesi.
2.   Özellikle yaz aylarında her 15 günde bir çimlerin biçilmesi.
3.   Çimler içinde oluşan yabani otların temizlenilmesi. Bunun için gerekirse  yabani ot ilacı           atılması.
4.   Her yıl sonbaharda çimleri havalandırılması için havalandırma tırmığı ile  zeminin                   havalandırılması.
5.  Her ilkbahar ve sonbahar aylarında mevsimsel çiçeklerin ekilmesi.
6.  Her sonbahar ve ilkbaharda bitki türüne göre budamalar yapılması.
7.  Her mevsim bitkilerin yaprak kontrolü yapılarak bitlenmelere karşı, küf ve mantara karşı        ilaçlanılması.
8.  Site içindeki otomatik sulamanın her zaman muntazaman sulayacak  şekilde kontrollerin        yapılması. Her hangi bir problem olduğunda sıhhi  tesisat teknisyeni ile birlikte onarılması.
9.  Mevsimsel olarak bitkilerin köklerindeki su çanaklarının açılıp kapanması  ve bölgenin            çapalanması.
10. Site içinde bulunana ağaçların site müdürü ile koordine edilerek şekilli özel budamalar           yapılması.
11. Ağaçlardan kök salmayanların kontrol edilerek köklerinin topraklarının değiştirilmesi.
12. Kışın özel ağaçların ve süs bitkilerinin hava durumuna göre dona karşı sarılması.
13. Site içinde bulunan rögar kapaklarının üzerindeki büyük saksılarının kontrolü yapılarak          çiçeklendirilmesi.
14. Yaz aylarında çevrede oluşan zararlı ucan haşerelerin ilaçlanması.
15. Site içindeki kaliteli süs bitkilerini çoğaltılması.
16. Çim biçme, budama, İlaçlama motoru, el makasları, kürek ve çapa gibi  motorlu veya            motorsuz malzemelerin bakımın sürekli yapılması.

 
   Bahcıvan yardımcısı
   Bayram CERMİK
   
   

 

Görev tanımı:
                                                      
1.   Her yıl mart ayında ağaçlara ve çimler ayrı ayrı olmak üzere granül gübre verilmesi ve bozulan yerlerin yeniden ekilmesi.
2.   Özellikle yaz aylarında her 15 günde bir çimlerin biçilmesi.
3.   Çimler içinde oluşan yabani otların temizlenilmesi. Bunun için gerekirse  yabani ot ilacı atılması.
4.   Her yıl sonbaharda çimleri havalandırılması için havalandırma tırmığı ile  zeminin havalandırılması.
5.  Her ilkbahar ve sonbahar aylarında mevsimsel çiçeklerin ekilmesi.
6.  Her sonbahar ve ilkbaharda bitki türüne göre budamalar yapılması.
7.  Her mevsim bitkilerin yaprak kontrolü yapılarak bitlenmelere karşı, küf vemantara karşı ilaçlanılması.
8.   Site içindeki otomatik sulamanın her zaman muntazaman sulayacak  şekilde kontrollerin yapılması. Her hangi bir problem olduğunda sıhhi  tesisat teknisyeni ile birlikte onarılması.
9.   Mevsimsel olarak bitkilerin köklerindeki su çanaklarının açılıp kapanması  ve bölgenin çapalanması.
10.  Site içinde bulunana ağaçların site müdürü ile koordine edilerek şekilli özel budamalar yapılması.
11.  Ağaçlardan kök salmayanların kontrol edilerek köklerinin topraklarının değiştirilmesi.
12.  Kışın özel ağaçların ve süs bitkilerinin hava durumuna göre dona karşı sarılması.
13.   Site içinde bulunan rögar kapaklarının üzerindeki büyük saksılarının kontrolü yapılarak çiçeklendirilmesi.
14.  Yaz aylarında çevrede oluşan zararlı ucan haşerelerin ilaçlanması.
15.   Site içindeki kaliteli süs bitkilerini çoğaltılması.
16.  Çim biçme, budama, İlaçlama motoru, el makasları, kürek ve çapa gibi  motorlu veya motorsuz malzemelerin bakımın sürekli yapılması.

 

Menü


7/24 Güvenlik
499 37 97

Duyurular

2017 yılı aidatları belirlenmiştir 1+1= 296,00 TL, 2+1= 341,00 TL, 3+1= 430,00 TL, 4+2= 530,00 TL, 5+2= 591,00TL , Villalar = 595,00 TL , E-2 CAFE = 595,00 TL , ŞUBAT-2017 tarihinden ŞUBAT -2018 tarihine kadar (12 aylık ) avans niteliğinde alınması oy birliği ile kabul edilmiştir.

DİKKAT AİDATLARIN NAKİT ÖDENMESİ HALİNDE İÇİNDE BULUNULAN AYIN 20. GÜNÜNE KADAR, KARTLA ÖDEMELERDE 5. GÜNE KADAR ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. BU TARİHLERİN DIŞINDA ÖDEME YAPMAK İSTEYENLERE. 634 SAYILI K.M.K . 20. MADDESİ GEREĞİ %05 FAİZ UYGULANIR. SİTE YÖNETİM KURULU

İstanbul hava durumu

ISTANBUL

Durdur  Yürüt